Mạng xã hội
+(84) 0947 900 900
+(84) 0947 002 900
+84 028 3775 2051
Fax: +(84) 028 3775 2052
info@daonguyen.com.vn
huong@daonguyen.com.vn
Category

Mô-tơ chuyên dụng

Mô-tơ chuyên dụng

Các loại mô-tơ truyền động có lực quay lớn (điện, thủy lực…) cho môi trường chuyên dụng (dầu khí, nước thải…)