Mạng xã hội
Tầng 3, Tòa nhà Seaprodex
TP Hồ Chí Minh
F: +(84) 839 146 383
E: info@daonguyen.com.vn
+(84) 947 900 900
+(84) 839 146 384/5/6

Tòa nhà Trung tâm Hành chính Đà Nẵng

Project Detail

24 Trần Phú, Thạch Thắng, Hải Châu, Đà Nẵng