Mạng xã hội
+(84) 0947 900 900
+(84) 0947 002 900
+84 028 3775 2051
Fax: +(84) 028 3775 2052
info@daonguyen.com.vn
huong@daonguyen.com.vn

Tòa nhà Trung tâm Hành chính Đà Nẵng

Project Detail

24 Trần Phú, Thạch Thắng, Hải Châu, Đà Nẵng