Mạng xã hội
+(84) 0947 900 900
+(84) 0947 002 900
+84 028 3775 2051
Fax: +(84) 028 3775 2052
info@daonguyen.com.vn
huong@daonguyen.com.vn

Tháp dầu khí Petro

1-5 Le Duan Str, Dist. 1, HCMC
Location 1-5 Le Duan Str, Dist. 1, HCMC

Project Detail

1-5 Le Duan Str, Dist. 1, HCMC